Index | Full Txt
Preparatomtale
Redaksjonell forskrivningstekst; kortform av Legemiddelverkets preparatomtale SPC

Verakard "Nycomed Pharma"
ATC-nr: C08DA01
Virkestoff: Verapamil
C T: 12 (Se Vilkår for refusjon)

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Isoptin "Abbott", Isoptin Retard "Abbott"

Indikasjoner: Angina pectoris. Variant-angina (Prinzmetals angina). Hypertensjon. Forsøksvis ved hypertensive kriser. Paroksystisk supraventrikulær takykardi (også WPW-syndrom). Atrieflimmer og -flutter hvor rask reduksjon av ventrikkelfrekvensen er ønskelig.

Dosering og administrasjonsmåte: Voksne: Individualiseres. 80-120 mg 3-4 ganger daglig; ved hypertensjon 120-240 mg 2 ganger daglig som vedlikeholdsdose. Ved langtidsbehandling bør man forsøke å unngå døgndoser større enn 480 mg over lengre tid.
Barn: 1-2 mg/ kg 3 ganger daglig.

Kontraindikasjoner: Kardiogent sjokk. Komplisert akutt myokardinfarkt. AV-blokk grad II og III, sinusknutedysfunksjon ( "sick sinus"-syndrom). Dårlig kontrollert hjertesvikt.

Advarsler og forsiktighetsregler: Ved AV‑blokk I, sinusbradykardi og hypotoni bør i.v. bruk eller tilførsel av høye orale doser (større enn 480 mg daglig) vurderes kritisk. Pasienter med hjertesvikt bør være digitalisert på forhånd. Bør ikke brukes ved WPW‑syndrom ledsaget av atrieflimmer eller ‑flutter. Verapamil og betablokkere har synergistisk virkning på AV‑knuten. Verapamil kan gi alvorlig bradykardi ev. hjertestans hos nyfødte og spedbarn og må derfor bare brukes på strenge indikasjoner.

Bivirkninger: Som regel av mild og forbigående karakter.
Vanlige (> 1/100)
Generelle: Svimmelhet, hodepine, oppkast, tretthetsfølelse.
Sirk.: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk I, hjerteinsuffisiens, takykardi, rødme.
GI: Moderat obstipasjon.
Mindre vanlige
GI: Kvalme, ubehag i magen.
Nevrol.: Smerter i muskler og ledd.
Hud: Allergiske hudreaksjoner
Sjeldne (< 1/1000)
Sirk.: Asystoli, sjokk, kammerflimmer.
Endokrine: Gynekomasti (reversibel) ved langtids terapi hos eldre.

Oppdatert:
06.05.2002

Vilkår for refusjon:
12: Til litra 12c: Ved oppstart av behandling for ukomplisert hypertensjon (ikke hypertensiv organskade, urinsyregikt, nedsatt glukosetoleranse eller ubehandlet diabetes) skal tiazid eller tiazid i fast kombinasjon med kaliumtilskudd eller kaliumsparende legemiddel prøves først. Andre legemidler mot hypertensjon kan anvendes som førstevalg dersom tiazid av medisinske årsaker ikke kan brukes. Årsaken til at tiazid ikke kan brukes skal angis i journalen.


Pakninger og maksimalpriser (pr.01.2009):
V.nr 081372 C T VERAKARD, 40 mg tab, filmdr., 100 stk Boks, kr 61,70
V.nr 081380 C T VERAKARD, 80 mg tab, filmdr., 100 stk Boks, kr 88,60
V.nr 081398 C T VERAKARD, 120 mg tab, filmdr., 100 stk Boks, kr 106,30

[til toppen]