Index | Full Txt
Preparatomtale
Redaksjonell forskrivningstekst; kortform av Legemiddelverkets preparatomtale SPC

ABBOTICIN "Amdipharm"
ATC-nr: J01FA01
Virkestoff: Erytromycin
C T: 19, 20, 30, 38, 47 (Se Vilkår for refusjon)

Legemidler med samme virkestoff/ATC-kode: Ery-max "Recip", Abboticin ES "Amdipharm"

Dette er en begrenset preparatomtale, se SPC for utfyllende informasjon

Indikasjoner: Infeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for erytromycin, også når det foreligger penicillinallergi. Særlig egnet ved mycoplasma- og legionellapneumonier. Anvendes ellers ved luftveisinfeksjoner som pneumoni, sinusitt, bronkitt, kikhoste, otitt.
Infeksjoner forårsaket av Chlamydia trachomatis, for eksempel ikke-gonoreisk uretritt og cervicitt når tetracyklinbehandling er kontraindisert, samt konjunktivitt hos spedbarn.

Dosering og administrasjonsmåte: Senere studier har vist at optimal absorpsjon oppnås ved å innta dosen av mikstur umiddelbart før mat . Normaldose for barn med øvre luftveisinfeksjoner er 20 mg/kg hver 12. time. Alternativt gis 10 mg/kg hver 6. time. Normaldose for barn ved øvrige infeksjoner og infeksjoner forårsaket av H. Influensa er 10 mg/kg hver 6. time. For barn under 7 kg beregnes dosen i hvert enkelt tilfelle. Ved kroppsvekt over 7 kg kan følgende skjema vanligvis anvendes.
Vekt
(kg)
Døgndosering mg/kg/
døgn
10 dagers
behandling
Egnet pakning
ml x 2 ml x 4
Mikstur
40 mg/ml
7-14 5 ml x 2 2,5 ml x 4 29-57 100 ml
15-24 10 ml x 2 5 ml x 4 33-53 200 ml
25-34 15 ml x 2 7,5 ml x 4 35-48 100 ml+200 ml
Mikstur
100 mg/ml
7-14 2 ml x 2 1 ml x 4 29-57 50 ml
15-24 4 ml x 2 2 ml x 4 33-53 100 ml
25-34 6 ml x 2 3 ml x 4 35-48 50 ml+100 ml


Kontraindikasjoner: Kjent allergi overfor makrolider. Samtidig behandling med cisaprid, pimozid, terfenadin, ergotamin eller dihydroergotamin.

Oppdatert:
05.01.2007

Vilkår for refusjon:
19: Til litra 19a2: Når et legemiddel ikke lenger er virksomt, må det foretas bakteriologisk undersøkelse med resistensbestemmelse før man skifter til et annet middel som kan godtgjøres.
30: Til litra 30a9: Når et legemiddel ikke lenger er virksomt, må det foretas bakteriologisk undersøkelse med resistensbestemmelse før man skifter til et annet middel som kan godtgjøres.
38: Til litra 38a2: Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk sykehusavdeling eller poliklinikk eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlene til seg selv på blå resept under henvisning til punkt 38.
47: Til punkt 47: For legemidler uten markedsføringstillatelse i Norge, samt apotekfremstilte legemidler gjelder følgende vilkår: Behandlingen skal være instituert av sykehus. Markedsførte alternativer skal ha vært forsøkt, men kan ikke benyttes. Det er ikke nødvendig å prøve andre markedsførte alternativer dersom legen finner at det er åpenbart at slike legemidler ikke dekker pasientens behov.


Pakninger og maksimalpriser (pr.7.9.2009):
V.nr 088112 C T ABBOTICIN, 100 mg/ml granulat til mikstur, susp., 50 ml Flaske, kr 68,70
V.nr 085845 C T ABBOTICIN, 100 mg/ml granulat til mikstur, susp., 100 ml Flaske, kr 110,00
V.nr 103747 C T ABBOTICIN, 100 mg/ml granulat til mikstur, susp., 200 ml Flaske, kr 192,50
V.nr 022533 C T ABBOTICIN, 40 mg/ml granulat til mikstur, susp., 100 ml Flaske, kr 54,80
V.nr 012989 C T ABBOTICIN, 40 mg/ml granulat til mikstur, susp., 200 ml Flaske, kr 82,10
V.nr 405001 C T ABBOTICIN, 1 g pulver til inf.væske, oppl., 1 g htgl., kr 105,80

[til toppen]