Index | Full Txt
Preparatomtale
Redaksjonell forskrivningstekst; kortform av Legemiddelverkets preparatomtale SPC

Aporex "Actavis"
ATC-nr: N02AC54
Virkestoff: Dekstropropoksyfen, komb eksl psykolept
A T: 1 (Se Vilkår for refusjon)

Dette er en begrenset preparatomtale, se SPC for utfyllende informasjon.

Indikasjoner: Relativt sterke smerter.

Dosering og administrasjonsmåte: 1 tablett 3-4 ganger i døgnet. Høyere enkeltdose enn 2 tabletter og større dagsdose enn 6 tabletter må ikke forskrives. Overfor pasientene må det innskjerpes ikke å ta større og oftere doser enn det som blir forskrevet.

Kontraindikasjoner: Overømfintlighet for innholdsstoffene.

Trafikkvarsel.
Oppdatert:
13.05.2009

Vilkår for refusjon:
1: Til litra 1a: Diagnosen bør være verifisert ved hematologisk undersøkelse i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin. Perorale vitamin B12 preparater godtgjøres kun etter individuell søknad (jfr. §10.a).


Pakninger og maksimalpriser (pr.7.9.2009):
V.nr 033035 A APOREX, 400 mg / 70 mg Tablett, filmdr., 20 stk Boks, kr 78,00
V.nr 166314 A APOREX, 400 mg / 70 mg Tablett, filmdr., 49 stk Blisterpk., endose, kr 120,30
V.nr 033472 A APOREX, 400 mg / 70 mg Tablett, filmdr., 100 stk Boks, kr 200,40
V.nr 002962 A APOREX, 400 mg / 70 mg Tablett, filmdr., 50 x 1 stk Blisterpk., endose, kr 121,90

[til toppen]