Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge
 
 
Tilbake til forsiden  Du er her: Forsiden    Mer informasjon   Preparatkort
   
DRUID Interaksjoner
Symbolforklaring:
Bør ikke kombineres
Bør tas med minst 2-3
     timers mellomrom
Ta forholdsregler
Akademisk interesse

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J01D H51  Imipenem and enzyme inhibitor
J05A B14  Valganciclovir
Økt risiko for kramper (basert på en tidlig rapport til produsenten av ganciklovir).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J05A B14  Valganciclovir
J05A R01  Zidovudine and lamivudine
Økt benmargstoksisitet

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J05A B14  Valganciclovir
J05A R04  Zidovudine, lamivudine and abacavir
Økt benmargstoksisitet

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J05A B14  Valganciclovir
J05A R05  Zidovudin, lamivudin og nevirapin
Økt benmargstoksisitet

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J05A F01  Zidovudine
J05A B14  Valganciclovir
Økt benmargstoksisitet

Ta forholdsregler Doseavhengig:
J05A F02  Didanosine
J05A B14  Valganciclovir
Økt konsentrasjon av didanosin (i gjennomsnitt 70-90 %).

Ta forholdsregler Doseavhengig:
M04A B01  Probenecid
J05A B14  Valganciclovir
Økt konsentrasjon av ganciklovir (50-60 %). 
Preparatkort for Valcyte "Roche"
ATC: J05AB14 Valganciclovir Roche Norge AS
Antivirale midler til systemisk bruk DDD: 0.9g ADM: Oral
T Refusjonssøk
Finnes på: Refusjon på §3a og §3b
 
Tilbake.. Preparatomtale - pulver til mikstur Preparatomtale - Tab. Pasientinformasjon e-SPC
 
 
 
Indikasjoner:
pulver til mikstur
Valcyte er indisert for induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling av cytomegalovirus (CMV) retinitt hos pasienter med ervervet immunsviktsyndrom (AIDS).
Valcyte er indisert for forebygging av CMV-sykdom hos CMV-negative pasienter som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.
Tab.
Valcyte er indisert for induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling av cytomegalovirus (CMV) retinitt hos pasienter med ervervet immundefekt syndrom (AIDS)
Valcyte er indisert for forebygging av cytomegalovirus (CMV) sykdom hos CMV-negative pasienter som har mottatt et organtransplantat fra en CMV-positiv donor.

Pakninger og priser
Varenr     Navn Form Styrke Pakn   *
086969 C VALCYTE pulver til mikstur, oppl. 50 mg/ml 100 ml Flaske av glass 3 145,50*
010182 C T Valcyte Tablett, filmdr. 450 mg 60 stk Boks av plast 13 831,00*
10182 C T Valcyte Tablett, filmdr. 450 mg 60 stk Boks av plast 13 831,00*
 

*Legemiddelverkets godkjente maks.pris fra Apotek
**Legemiddelfirmaets anbefalte pris på Apotek

Pakninger og priser ble sist oppdatert 10.4.2015.
PharmaSafe AS, Leirfossvn. 27, N-7038 Trondheim, e-post: post@legemiddelsiden.no