Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge
 
 
Tilbake til forsiden  Du er her: Forsiden    Mer informasjon   Preparatkort
   
DRUID Interaksjoner
Symbolforklaring:
Bør ikke kombineres
Bør tas med minst 2-3
     timers mellomrom
Ta forholdsregler
Akademisk interesse


Ingen relevante på nivå 1.


 
Preparatkort for NPLATE "Amgen"
ATC: B02BX04 Amgen AB
T Refusjonssøk
 
Tilbake.. Preparatomtale - Pulver til inj.væske, oppl. Pasientinformasjon e-SPC
 
 
 
Indikasjoner:
Nplate er indisert til voksne pasienter med kronisk splenektomerte immun (idiopatisk) trombocytopenisk purpura (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).
Nplate kan vurderes som andrelinjebehandling til voksne ikke-splenektomerte pasienter der operasjon er kontraindisert.

Pakninger og priser
Varenr     Navn Form Styrke Pakn   *
029811 C Nplate pulver til inj.væske, oppl. 250 mikrog 1 x 250 mikrog htgl. 6 883,10*
29811 C   Nplate pulver til inj.væske, oppl. 250 mikrog 1 x 250 mikrog htgl. 6 883,10*
29822 C   Nplate pulver til inj.væske, oppl. 500 mikrog 1 x 500 mikrog htgl. 13 724,90*
029822 C Nplate pulver til inj.væske, oppl. 500 mikrog 1 x 500 mikrog htgl. 13 724,90*
 

*Legemiddelverkets godkjente maks.pris fra Apotek
**Legemiddelfirmaets anbefalte pris på Apotek

Pakninger og priser ble sist oppdatert 10.4.2015.
PharmaSafe AS, Leirfossvn. 27, N-7038 Trondheim, e-post: post@legemiddelsiden.no