Oppdatert informasjon om alle godkjente legemidler i Norge
 
 

Tilbake til forsiden  Du er her: Forsiden    Mer informasjon   ICPC koder
   
 
Oversikt over kapittelinndelingen i ICPC (oppdatert pr 15.12. 08)

Legen skal primært kode sykdomsdiagnosen (nummer 70-99) dersom det ut fra klinisk vurdering er mulig å stille sykdomsdiagnose. Dersom dette ikke er mulig skal legen sekundært angi kode for pasientens symptomer eller plager (nummer 1-29). Rent unntaksvis kan legen tertiært bruke koder fra prosessdelen i ICPC (nummer 30-69).

På legeregningskortet skal de sykdommer/ symptomer/plager som er grunnlaget for takstbruken kodes. Hoveddiagnosen kodes først. På skjemaene « Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» skal den medisinske årsak til pasientens nedsatte arbeidsevne kodes. Hoveddiagnosen kodes først. Ikke alle koder gir grunnlag for rett til sykepenger selv om de kan være konsultasjonsgrunn, se for eksempel kap. Z.

Klikk på kapittel bokstav for å vise tilhørende ICPC-koder. ICPC-kodelisten vises under kapittelinndelingen.

Kilde: Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren AS (www.KITH.no)

Kapittel Tekst Symptomer og plager Prosesskoder Sykdoms-
diagnoser:
A Allmenn og uspesifisert 1-29 30-69 70-99
B Blod, bloddannende organer og immunsystemet 1-29 30-69 70-99
D Fordøyelsessystemet 1-29 30-69 70-99
F Øye 1-29 30-69 70-99
H Øre 1-29 30-69 70-99
K Hjerte-karsystemet 1-29 30-69 70-99
N Nervesystemet 1-29 30-69 70-99
P Psykisk 1-29 30-69 70-99
R Luftveier 1-29 30-69 70-99
S Hud 1-29 30-69 70-99
T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold 1-29 30-69 70-99
U Urinveier 1-29 30-69 70-99
W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging 1-29 30-69 70-99
X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl. bryst) 1-29 30-69 70-99
Y Mannlige kjønnsorganer 1-29 30-69 70-99
Z Psykososiale og sosiale problemer 1-29
L Muskel-skjelettsystemet 1-29 30-6 70-99


Kolonne: Angi søkekriterie:  


ICPC koder, antall: 1378
ICPCDiagnose
AAllment og uspesifisert
   A01Smerte generell/flere steder
   A02Frysninger
   A03Feber
   A04Slapphet/tretthet
   A05Sykdomsfølelse
   A06Besvimelse/synkope
   A07Bevisstløshet/koma
   A08Hevelse/oppfylning IKA
   A09Svetteproblemer
   A10Blødning IKA
   A11Brystsmerte IKA
   A13Engstelig for behandling
   A16Irritabelt/urolig spedbarn
   A18Bekymret/opptatt av utseende IKA
   A20Dødshjelp forespørsel/diskusjon om
   A21Økt risiko for ondartet svulst
   A23Risiko for sykdom IKA
   A25Engstelig for døden
   A26Engstelig for kreft
   A27Engstelig for sykdom IKA
   A28Redusert funksjonsevne IKA
   A29Generelle symptomer/plager IKA INA
   A29Generelle symptomer/plager IKA
   A29Sykdomsfølelse uspesifisert
   A30Helseundersøkel generell/fullstendig
   A31Medisinsk undersøkelse målrettet
   A32Sensitivitetsprøve
   A33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   A34Blodprøve IKA
   A35Urinprøve IKA
   A36Avføringsprøve IKA
   A37Histologisk/cytologisk prøve
   A38Laboratorieprøve IKA
   A39Fysisk funksjonsprøve
   A40Endoskopi
   A41Billeddiagnostikk
   A42Biosignalundersøkelse IKA
   A43Diagnostisk prosedyre IKA
   A44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   A45Helseopplysning generell
   A46Kontakt med primærhelsetjenesten
   A47Kontakt med spesialist
   A48Vurdering av kontaktårsak/behov
   A49Forebyggende prosedyre IKA
   A50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   A51Incisjon/tapping/aspirasjon
   A52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   A53Kateterisering/intub/dilatasjon
   A54Fiksering/suturering/gips/protese
   A55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   A56Bandasje/kompresjon/tamponade
   A57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   A58Terapeutisk rådgivning/samtale
   A59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   A60Resultat av prøve/prosedyre
   A61Resultat undersøkelse/epikrise
   A62Administrativ prosedyre
   A63Observasjon/oppfølging IKA
   A64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   A65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   A66Henvisning annet helsepersonell IKA
   A67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   A68Henvisning IKA
   A69Kontaktårsak IKA
   A70Tuberkulose
   A71Meslinger
   A72Vannkopper
   A73Malaria
   A74Røde hunder
   A75Mononukleose
   A76Virussykdom med utslett IKA
   A77Virussykdom IKA
   A78Infeksjonssykdom IKA
   A79Ondartet svulst IKA
   A80Skade/traume IKA
   A81Skade/traume IKA
   A82Følgetilstand skade/traume
   A84Legemiddelforgiftning
   A85Bivirkning legemiddel
   A86Toksisk virkning stoff IKA
   A87Komplikasjon etter behandling
   A88Skadevirkning av fysisk faktor
   A89Komplikasjoner/problemer med protese
   A90Medfødt feil IKA/multiple feil
   A91Unormalt funn ved undersøkelse IKA
   A92Allergi/allergisk reaksjon IKA
   A93Allergi/allergisk reaksjon IKA
   A94Perinatal sykelighet IKA
   A95Perinatal død
   A96Død/dødsfall IKA
   A97Administrativ kontakt/undersøkelse
   A98Individforebyggende tiltak
   A981Cytologi livmorhals screening
   A99Helseproblem/sykdom IKA
BBlod
   B02Lymfeknuter forstørrede/smertefulle
   B03Lymfeknute smerte
   B04Blod/blodsystemet symptomer/plager
   B25Engstelig for HIV/AIDS
   B26Engstelig for kreft blod/lymfesystem
   B27Engstelig for blod/lymfe sykdom IKA
   B28Redus funksjonsevne pga blod/lymfe
   B29Blod/lymfesystem sympt/plager IKA
   B30 Medisinsk undersøkelse fullstendig
   B31Medisinsk undersøkelse målrettet
   B32Sensitivitetsprøve
   B33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   B34Blodprøve IKA
   B35Urinprøve IKA
   B36Avføringsprøve IKA
   B37Histologisk/cytologisk prøve
   B38Laboratorieprøve IKA
   B39Fysisk funksjonsprøve
   B40Endoskopi
   B41Billeddiagnostikk
   B42Biosignalundersøkelse IKA
   B43Diagnostisk prosedyre IKA
   B44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   B45Helseopplysning/rådgivning
   B46Kontakt med primærhelsetjenesten
   B47Kontakt med spesialist
   B48Vurdering av kontaktårsak/behov
   B49Forebyggende prosedyre IKA
   B50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   B51Incisjon/tapping/aspirasjon
   B52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   B53Kateterisering/intub/dilatasjon
   B54Fiksering/suturering/gips/protese
   B55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   B56Bandasje/kompresjon/tamponade
   B57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   B58Terapeutisk rådgivning/samtale
   B59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   B60Resultat av prøve/prosedyre
   B61Resultat undersøkelse/epikrise
   B62Administrativ prosedyre
   B63Observasjon/oppfølging IKA
   B64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   B65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   B66Henvisning annet helsepersonell IKA
   B67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   B68Henvisning IKA
   B69Kontaktårsak IKA
   B70Lymfadenitt akutt
   B71Lymfadenitt kronisk/uspesifikk
   B72Hodgkins sykdom/lymfom
   B73Leukemi
   B74Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA
   B75Godartet/uspes svulst blod/lymfe
   B76Miltruptur traumatisk
   B77Skade blod/lymfesystem IKA
   B78Arvelig hemolytisk anemi
   B79Medfødt feil blod/lymfesystem IKA
   B80Jernmangelanemi
   B81Anemi B12/folinsyre mangel
   B82Anemi IKA
   B83Purpura/koagulasjonsdefekt
   B84Unormale hvite blodceller
   B87Forstørret milt
   B90HIV-sykdom/AIDS
   B99Blod/lymfe/milt sykdom IKA
DFordøyelsessystemet
   D01Abdominalsmerte/krampe generell
   D02Abdominalsmerte epigastriet
   D03Halsbrann
   D04Endetarmssmerte
   D05Perianal kløe
   D06Abdominalsmerte lokalisert IKA
   D07Dyspepsi/fordøyelsesbesvær
   D08Flatulens/oppblåsthet/raping
   D09Kvalme
   D10Oppkast/brekninger
   D11Diaré
   D12Forstoppelse
   D13Gulsott
   D14Oppkast med blod/hematemese
   D15Melena
   D16Rektalblødning
   D17Inkontinens avføring
   D18Endring i avføring/avføringsvane
   D19Tenner/tannkjøtt symptomer/plager
   D20Munn/tunge/lepper symptomer/plager
   D21Svelgebesvær
   D23Forstørret lever
   D24Abdominal oppfylling/kul IKA
   D25Utspilt abdomen
   D26Engstelig for kreft fordøyelsesyst
   D27Engstelig for fordøyelsesykdom IKA
   D28Redusert funksjonsevne fordøy probl
   D29Dårlig fordøyelse
   D29Fordøyelsesyst symptomer/plager IKA
   D30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   D31Medisinsk undersøkelse målrettet
   D32Sensitivitetsprøve
   D33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   D34Blodprøve IKA
   D35Urinprøve IKA
   D36Avføringsprøve IKA
   D37Histologisk/cytologisk prøve
   D38Laboratorieprøve IKA
   D39Fysisk funksjonsprøve
   D40Endoskopi
   D41Billeddiagnostikk
   D42Biosignalundersøkelse IKA
   D43Diagnostisk prosedyre IKA
   D44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   D45Helseopplysning/rådgivning
   D46Kontakt med primærhelsetjenesten
   D47Kontakt med spesialist
   D48Vurdering av kontaktårsak/behov
   D49Forebyggende prosedyre IKA
   D50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   D51Incisjon/tapping/aspirasjon
   D52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   D53Kateterisering/intub/dilatasjon
   D54Fiksering/suturering/gips/protese
   D55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   D56Bandasje/kompresjon/tamponade
   D57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   D58Terapeutisk rådgivning/samtale
   D59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   D60Resultat av prøve/prosedyre
   D61Resultat undersøkelse/epikrise
   D62Administrativ prosedyre
   D63Administrativ prosedyre
   D64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   D65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   D66Henvisning annet helsepersonell IKA
   D67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   D68Henvisning IKA
   D69Kontaktårsak IKA
   D70Tarminfeksjon
   D71Kusma
   D72Virushepatitt
   D73Gastroenteritt antatt infeksiøs
   D74Ondartet svulst magesekk
   D75Ondartet svulst tykktarm/endetarm
   D76Ondartet svulst bukspyttkjertel
   D77Ondartet svulst fordøyelsesyst IKA
   D78Godartet/uspes svulst fordøyelsessys
   D79Fremmedlegeme fordøyelsessystemet
   D80Skade fordøyelsesystemet IKA
   D81Medfødt feil fordøyelsesystem
   D82Tenner/tannkjøtt sykdom
   D83Munn/tunge/lepper sykdom
   D84Spiserørssykdom
   D85Sår i tolvfingertarm
   D86Magesår IKA
   D87Funksjonelle plager magesekk
   D88Appendisitt
   D89Lyskebrokk
   D90Mellomgulvsbrokk
   D91Abdominalt brokk IKA
   D92Divertikkelsykdom i tarm
   D93Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt
   D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt
   D95Analfissur/perianal abscess
   D96Orme-/parasittsykdom
   D97Leversykdom IKA
   D98Galleveisbetennelse/gallesten
   D99Sykdom i fordøyelsessystemet IKA
FØye
   F01Øyesmerte
   F02Rødt øye
   F03Tåreflod/sekresjon øye
   F04Synlige flekker/tråder i synsfelt
   F05Synsforstyrrelse IKA
   F13Øye unormal følelse
   F14Øye unormal bevegelse
   F15Øye unormalt utseende
   F16Øyelokk symptomer/plager
   F17Briller symptomer/plager
   F18Kontaktlinser symptomer/plager
   F27Engstelig for øyesykdom
   F28Redusert funksjonsevne pga øyeprobl
   F29Øye symptomer/plager IKA
   F30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   F31Medisinsk undersøkelse målrettet
   F32Sensitivitetsprøve
   F33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   F34Blodprøve IKA
   F35Urinprøve IKA
   F36Avføringsprøve IKA
   F37Histologisk/cytologisk prøve
   F38Laboratorieprøve IKA
   F39Fysisk funksjonsprøve
   F40Endoskopi
   F41Billeddiagnostikk
   F42Biosignalundersøkelse IKA
   F43Diagnostisk prosedyre IKA
   F44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   F45Helseopplysning/rådgivning
   F46Kontakt med primærhelsetjenesten
   F47Kontakt med spesialist
   F48Vurdering av kontaktårsak/behov
   F49Forebyggende prosedyre IKA
   F50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   F51Incisjon/tapping/aspirasjon
   F52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   F53Kateterisering/intub/dilatasjon
   F54Fiksering/suturering/gips/protese
   F55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   F56Bandasje/kompresjon/tamponade
   F57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   F58Terapeutisk rådgivning/samtale
   F59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   F60Resultat av prøve/prosedyre
   F61Resultat undersøkelse/epikrise
   F62Administrativ prosedyre
   F63Observasjon/oppfølging IKA
   F64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   F65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   F66Henvisning annet helsepersonell IKA
   F67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   F68Henvisning IKA
   F69Kontaktårsak IKA
   F70Infeksiøs konjunktivitt
   F71Allergisk konjunktivitt
   F72Øyelokkbetennelse
   F73Øye infeksjon/betennelse IKA
   F74Svulst i øye/øyehule
   F75Kontusjon/blødning i øye
   F76Fremmedlegeme øye
   F79Skade øye IKA
   F80Tåreveisstenose/atresi spedbarn
   F81Medfødt feil øye IKA
   F82Netthinneløsning/rift
   F83Retinopati
   F84Makuladegenerasjon
   F85Hornhinnesår
   F86Trakom
   F91Brytningsforstyrrelse
   F92Grå stær/katarakt
   F93Glaukom
   F94Blindhet
   F95Skjeling/strabisme
   F99Øyesykdom IKA
HØre
   H01Øresmerte/øreverk
   H02Hørsel symptomer/plager
   H03Øresus
   H04Øreflod/sekresjon
   H05Blødning øre
   H13Øreplugg/øretetthet
   H15Bekymret/opptatt av ørenes utseende
   H27Engstelig for øresykdom
   H28Redusert funksjonsevne pga øreprobl
   H29Øre symptomer/plager IKA
   H30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   H31Medisinsk undersøkelse målrettet
   H32Sensitivitetsprøve
   H33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   H34Blodprøve IKA
   H35Urinprøve IKA
   H36Avføringsprøve IKA
   H37Histologisk/cytologisk prøve
   H38Laboratorieprøve IKA
   H39Fysisk funksjonsprøve
   H40Endoskopi
   H41Billeddiagnostikk
   H42Biosignalundersøkelse IKA
   H43Diagnostisk prosedyre IKA
   H44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   H45Helseopplysning/rådgivning
   H46Kontakt med primærhelsetjenesten
   H47Kontakt med spesialist
   H48Vurdering av kontaktårsak/behov
   H49Forebyggende prosedyre IKA
   H50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   H51Incisjon/tapping/aspirasjon
   H52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   H53Kateterisering/intub/dilatasjon
   H54Fiksering/suturering/gips/protese
   H55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   H56Bandasje/kompresjon/tamponade
   H57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   H58Terapeutisk rådgivning/samtale
   H59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   H60Resultat av prøve/prosedyre
   H61Resultat undersøkelse/epikrise
   H62Administrativ prosedyre
   H63Observasjon/oppfølging IKA
   H64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   H65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   H66Henvisning annet helsepersonell IKA
   H67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   H68Henvisning IKA
   H69Kontaktårsak IKA
   H70Ytre øre betennelse
   H71Mellomørebetennelse akutt
   H72Mellomørebetennelse serøs
   H73Tuba auditiva betennelse
   H74Mellomørebetennelse kronisk
   H75Svulst øre
   H76Fremmedlegeme øre
   H77Perforert trommehinne IKA
   H78Overflateskade ytre øre
   H79Åpent sår ytre øre
   H79Skade øre IKA
   H80Medfødt feil øre
   H81Ørevoks
   H82Svimmelhetssyndrom
   H83Otosklerose
   H84Hørselstap aldersbetinget
   H85Hørselstap støyskade
   H86Tunghørt INA
   H86Døvhet/hørselstap IKA
   H99Øreknokler ankylose
   H99Øresykdom IKA
KHjerte-karsystemet
   K01Smerte relatert til hjertet
   K02Trykk/sammensnøring hjertet
   K03Smerte relatert til kretsløpet IKA
   K04Hjertebank
   K05Hjerteslag unormale INA
   K05Uregelmessige hjerteslag IKA
   K06Utvidede vener
   K07Hevelse i ankler/ødem
   K07Ødem INA
   K22Økt risiko for hjerte-karsykdom
   K24Engstelig for hjertesykdom
   K25Engstelig for høyt blodtrykk
   K27Engstelig for hjerte-karsykdom IKA
   K28Redus funksjonsevne hjerte-karprobl
   K29Hjerte-karsyst symptomer/plager IKA
   K30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   K31Medisinsk undersøkelse målrettet
   K32Sensitivitetsprøve
   K33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   K34Blodprøve IKA
   K35Urinprøve IKA
   K36Avføringsprøve IKA
   K37Histologisk/cytologisk prøve
   K38Laboratorieprøve IKA
   K39Fysisk funksjonsprøve
   K40Endoskopi
   K41Billeddiagnostikk
   K42Biosignalundersøkelse IKA
   K43Diagnostisk prosedyre IKA
   K44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   K45Helseopplysning/rådgivning
   K46Kontakt med primærhelsetjenesten
   K47Kontakt med spesialist
   K48Vurdering av kontaktårsak/behov
   K49Forebyggende prosedyre IKA
   K50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   K51Incisjon/tapping/aspirasjon
   K52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   K53Kateterisering/intub/dilatasjon
   K54Fiksering/suturering/gips/protese
   K55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   K56Bandasje/kompresjon/tamponade
   K57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   K58Terapeutisk rådgivning/samtale
   K59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   K60Resultat av prøve/prosedyre
   K61Resultat undersøkelse/epikrise
   K62Administrativ prosedyre
   K63Observasjon/oppfølging IKA
   K64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   K65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   K66Henvisning annet helsepersonell IKA
   K67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   K68Henvisning IKA
   K69Kontaktårsak IKA
   K70Infeksjon hjerte-karsystemet
   K71Reumatisk feber/hjertesykdom
   K72Svulst i hjerte
   K73Medfødt feil hjerte-karsystemet
   K74Iskemisk hjertesykdom med angina
   K75Akutt hjerteinfarkt
   K76Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA
   K77Hjertesvikt
   K78Atrieflimmer/flutter
   K79Paroksysmal takykardi
   K80Ektopiske hjerteslag
   K80Hjertearytmi IKA
   K81Bilyd hjerte/arterier IKA
   K82Pulmonal hjertesykdom
   K83Hjerteklaffesykdom IKA
   K84Hjertesykdom IKA
   K85Forhøyet blodtrykk IKA
   K86Hypertensjon ukomplisert
   K87Hypertensjon med komplikasjoner
   K88Postural hypotensjon
   K89Forbigående cerebral iskemi
   K90Hjerneslag
   K91Cerebrovaskulær sykdom
   K92Aterosklerose/perifer karsykdom
   K93Lungeemboli
   K94Årebetennelse
   K95Åreknuter underekstremitet
   K96Hemoroider
   K99Hjerte-karsykdom IKA
LMuskel og skjelett systemet
   L01Nakke symptomer/plager
   L02Rygg symptomer/plager
   L03Korsrygg symptomer/plager
   L04Brystkasse symptomer/plager
   L05Flanke/armhule symptomer/plager
   L07Kjeve symptomer/plager
   L08Skulder symptomer/plager
   L08Skulder symptomer/plager
   L09Arm symptomer/plager
   L10Albue symptomer/plager
   L11Håndledd symptomer/plager
   L12Hånd/finger symptomer/plager
   L13Hofte symptomer/plager
   L14Legg/lår symptomer/plager
   L15Kne symptomer/plager
   L16Ankel symptomer/plager
   L17Fot/tå symptomer/plager
   L18Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi
   L19Muskel symptomer/plager IKA
   L20Ledd symptomer/plager IKA
   L26Engstelig for kreft muskel-skj-syst
   L27Engstelig for sykd musk-skj-syst IKA
   L28Redus funksjonsevne musk-skj-probl
   L29Muskel-skj-syst sympt/plager IKA
   L30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   L31Medisinsk undersøkelse målrettet
   L32Sensitivitetsprøve
   L33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   L34Blodprøve IKA
   L35Urinprøve IKA
   L36Avføringsprøve IKA
   L37Histologisk/cytologisk prøve
   L38Laboratorieprøve IKA
   L39Fysisk funksjonsprøve
   L40Endoskopi
   L41Billeddiagnostikk
   L42Biosignalundersøkelse IKA
   L43Diagnostisk prosedyre IKA
   L44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   L45Helseopplysning/rådgivning
   L46Kontakt med primærhelsetjenesten
   L47Kontakt med spesialist
   L48Vurdering av kontaktårsak/behov
   L49Forebyggende prosedyre IKA
   L50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   L51Incisjon/tapping/aspirasjon
   L52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   L53Kateterisering/intub/dilatasjon
   L54Fiksering/suturering/gips/protese
   L55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   L56Bandasje/kompresjon/tamponade
   L57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   L58Terapeutisk rådgivning/samtale
   L59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   L60Resultat av prøve/prosedyre
   L61Resultat undersøkelse/epikrise
   L62Administrativ prosedyre
   L63Observasjon/oppfølging IKA
   L64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   L65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   L66Henvisning annet helsepersonell IKA
   L67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   L68Henvisning IKA
   L69Kontaktårsak IKA
   L70Infeksjon muskel-skjelettsystemet
   L71Ondartet svulst muskel-skj-syst
   L72Brudd underarm
   L73Brudd legg/ankel
   L74Brudd fot
   L74Brudd hånd/fot
   L75Brudd lårben/lårhals
   L76Brudd IKA
   L77Forstuving/forstrekking ankel
   L78Forstuving/forstrekking kne
   L79Forstuving/forstrekking fot
   L79Forstuving/forstrekking ledd IKA
   L80Dislokasjon/subluksasjon
   L81Skade muskel-skj-syst IKA
   L82Medfødt feil muskel-skj-syst
   L83Nakkesyndrom
   L84Ryggsyndrom uten smerteutstråling
   L85Ervervet deformitet ryggsøyle
   L86Ryggsyndrom med smerteutstråling
   L87Bursitt/tendinitt/synovitt IKA
   L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom
   L89Artrose hofteledd sekundær INA
   L89Hofteleddsartrose
   L90Kneleddsartrose
   L91Artrose IKA
   L92Skuldersyndrom
   L93Tennisalbue/lateral epikondylitt
   L94Osteokondrose
   L95Osteoporose
   L96Akutt indre kneskade
   L97Godartet/uspes svulst musk-skj-syst
   L98Ervervet deformitet ekstremitet
   L99Muskel-skjelettsykdom IKA
NNervesystemet
   N01Hodepine
   N03Ansiktssmerte
   N04Restless legs
   N05Prikking/parestesi i hender/føtter
   N06Forstyrrelser i hudens følsomhet IKA
   N07Krampeanfall/kramper
   N08Unormale/ufrivillige bevegelser
   N16Forstyrrelse i lukt/smak
   N17Svimmelhet IKA
   N18Lammelse/svakhet
   N19Talevansker
   N26Engstelig for kreft nervesystemet
   N27Engstelig for sykdom nervesyst IKA
   N28Redus funksjonsevne probl nervesyst
   N29Nervesystem symptomer/plager IKA
   N30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   N31Medisinsk undersøkelse målrettet
   N32Sensitivitetsprøve
   N33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   N34Blodprøve IKA
   N35Urinprøve IKA
   N36Avføringsprøve IKA
   N37Histologisk/cytologisk prøve
   N38Laboratorieprøve IKA
   N39Fysisk funksjonsprøve
   N40Endoskopi
   N41Billeddiagnostikk
   N42Biosignalundersøkelse IKA
   N43Diagnostisk prosedyre IKA
   N44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   N45Helseopplysning/rådgivning
   N46Kontakt med primærhelsetjenesten
   N47Kontakt med spesialist
   N48Vurdering av kontaktårsak/behov
   N49Forebyggende prosedyre IKA
   N50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   N51Incisjon/tapping/aspirasjon
   N52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   N53Kateterisering/intub/dilatasjon
   N54Fiksering/suturering/gips/protese
   N55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   N56Bandasje/kompresjon/tamponade
   N57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   N58Terapeutisk rådgivning/samtale
   N59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   N60Resultat av prøve/prosedyre
   N61Resultat undersøkelse/epikrise
   N62Administrativ prosedyre
   N63Observasjon/oppfølging IKA
   N64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   N65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   N66Henvisning annet helsepersonell IKA
   N67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   N68Henvisning IKA
   N69Kontaktårsak IKA
   N70Poliomyelitt
   N71Meningitt/encefalitt
   N72Stivkrampe
   N73Infeksjon sentralnervesyst IKA
   N74Ondartet svulst nervesystemet
   N75Godartet svulst nervesystemet
   N76Uspesifisert svulst nervesystemet
   N79Hjernerystelse
   N80Hodeskade subduralhematom
   N80Hodeskade uten skallebrudd IKA INA
   N80Hodeskade IKA
   N81Skade nervesystemet IKA
   N85Medfødt feil nervesystemet
   N86Multippel sklerose
   N87Parkinsonisme
   N88Epilepsi
   N89Migrene
   N90Cluster-hodepine
   N91Facialisparese
   N92Trigeminusnevralgi
   N93Carpal tunnel syndrom
   N94Perifer nevropati
   N95Tensjonshodepine
   N99Sykdom i nervesystemet IKA
PPsykisk
   P01Følelse angst/nervøs/anspent
   P02Psykisk ubalanse situasjonsbetinget
   P03Depresjonsfølelse
   P04Irritabel atferd/følelse
   P05Senilitet, atferd/følelse gammel
   P06Søvnforstyrrelse
   P07Seksuell drift/lyst hemmet
   P08Seksuell tilfredsstillelse hemmet
   P09Seksuell legning bekymret for
   P10Stamming/stotring/tics
   P11Spiseforstyrrelse hos barn
   P12Sengevæting/enuresis IKA
   P13Enkoprese
   P15Kronisk alkoholmisbruk
   P16Akutt alkoholmisbruk
   P17Tobakkmisbruk
   P18Legemiddelmisbruk
   P19Stoffmisbruk
   P20Hukommelsesforstyrrelse
   P22Atferdsforstyrrelse barn
   P23Atferdsforstyrrelse ungdom
   P24Spesifikke utviklingsforstyrrelser
   P25Engstelig for aldring
   P25Livsfaseproblem voksen
   P27Engstelig for psykisk sykdom
   P27Engstelig for selvmordstanker
   P28Redusert funksjonsevne psyk problem
   P29Atferd sterkt selvhevdende
   P29Psykiske symptomer/plager IKA
   P30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   P31Medisinsk undersøkelse målrettet
   P32Sensitivitetsprøve
   P33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   P34Blodprøve IKA
   P35Urinprøve IKA
   P36Avføringsprøve IKA
   P37Histologisk/cytologisk prøve
   P38Laboratorieprøve IKA
   P39Fysisk funksjonsprøve
   P40Endoskopi
   P41Billeddiagnostikk
   P42Biosignalundersøkelse IKA
   P43Diagnostisk prosedyre IKA
   P44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   P45Helseopplysning/rådgivning
   P46Kontakt med primærhelsetjenesten
   P47Kontakt med spesialist
   P48Vurdering av kontaktårsak/behov
   P49Forebyggende prosedyre IKA
   P50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   P51Incisjon/tapping/aspirasjon
   P52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   P53Kateterisering/intub/dilatasjon
   P54Fiksering/suturering/gips/protese
   P55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   P56Bandasje/kompresjon/tamponade
   P57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   P58Terapeutisk rådgivning/samtale
   P59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   P60Resultat av prøve/prosedyre
   P61Resultat undersøkelse/epikrise
   P62Administrativ prosedyre
   P63Observasjon/oppfølging IKA
   P64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   P65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   P66Henvisning annet helsepersonell IKA
   P67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   P68Henvisning IKA
   P69Kontaktårsak IKA
   P70Betydelige atferdsproblemer som krever behandling
   P71Organisk psykisk lidelse IKA
   P72Behandlingskrevende psykotiske eller psykosenære symptomer ved psykisk lidelse
   P73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse
   P74Behandlingskrevende angstsymptomer ved psykisk lidelse
   P75Dissosiativ/somatoform lidelse
   P76Depressiv lidelse
   P77Selvmord/selvmordsforsøk
   P78Nevrasteni
   P79Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse
   P80Personlighetsforstyrrelse
   P81Hyperkinetisk forstyrrelse
   P82Posttraumatisk stresslidelse
   P85Psykisk utviklingshemning
   P86Anorexia nervosa/bulimi
   P98Psykose IKA
   P99Psykisk lidelse IKA
RLuftveier
   R01Smerte luftveier
   R02Kortpustethet/dyspné
   R03Piping i brystet
   R04Pusteproblem IKA
   R05Hoste
   R06Neseblødning
   R07Nysing/tetthet i nese
   R08Nese symptomer/plager IKA
   R09Bihule symptomer/plager IKA
   R21Hals symptomer/plager
   R23Stemme symptomer/plager
   R24Blodig oppspytt/hemoptyse
   R25Unormalt oppspytt/ekspektorat
   R26Engstelig for kreft luftveier
   R27Engstelig for sykdom luftveier IKA
   R28Redusert funksjonsevne luftveisprobl
   R29Luftveier symptomer/plager IKA
   R30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   R31Medisinsk undersøkelse målrettet
   R32Sensitivitetsprøve
   R33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   R34Blodprøve IKA
   R35Urinprøve IKA
   R36Avføringsprøve IKA
   R37Histologisk/cytologisk prøve
   R38Laboratorieprøve IKA
   R39Fysisk funksjonsprøve
   R40Endoskopi
   R41Billeddiagnostikk
   R42Biosignalundersøkelse IKA
   R43Diagnostisk prosedyre IKA
   R44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   R45Helseopplysning/rådgivning
   R46Kontakt med primærhelsetjenesten
   R47Kontakt med spesialist
   R48Vurdering av kontaktårsak/behov
   R49Forebyggende prosedyre IKA
   R50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   R51Incisjon/tapping/aspirasjon
   R52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   R53Kateterisering/intub/dilatasjon
   R54Fiksering/suturering/gips/protese
   R55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   R56Bandasje/kompresjon/tamponade
   R57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   R58Terapeutisk rådgivning/samtale
   R59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   R60Resultat av prøve/prosedyre
   R61Resultat undersøkelse/epikrise
   R62Administrativ prosedyre
   R63Observasjon/oppfølging IKA
   R64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   R65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   R66Henvisning annet helsepersonell IKA
   R67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   R68Henvisning IKA
   R69Kontaktårsak IKA
   R71Kikhoste
   R72Streptokokkhals
   R73Nesebyll
   R74Akutt øvre luftveisinfeksjon
   R75Bihulebetennelse
   R76Akutt tonsillitt
   R77Akutt laryngitt/trakeitt
   R78Akutt bronkitt/bronkiolitt
   R79Kronisk bronkitt
   R80Influensa
   R81Lungebetennelse
   R82Pleuritt IKA
   R83Luftveisinfeksjon IKA
   R84Ondartet svulst bronkie/lunge
   R85Ondartet svulst luftveier IKA
   R86Godartet svulst luftveier
   R87Fremmedlegeme i nese/larynks/bronkie
   R88Skade luftveier IKA
   R89Medfødt feil luftveier
   R90Hypertrofi tonsiller/adenoid vev
   R92Uspesifisert svulst luftveier
   R95Kronisk obstruktiv lungesykdom
   R96Astma aktivitetsutløst
   R96Astma
   R97Allergisk rinitt
   R98Hyperventilasjonssyndrom
   R99Silikose
   R99Luftveissykdom IKA
SHud
   S01Smerte/ømhet hud
   S02Hudkløe
   S03Vorter
   S04Lokalisert hevelse/kul hud
   S05Utbredte hevelser/kuler hud
   S06Lokalisert utslett hud
   S07Utbredt utslett hud
   S08Forandring av hudfarge IKA
   S09Infeksjon finger/tå
   S10Abscess/furunkel
   S11Hudinfeksjon posttraumatisk
   S12Insektstikk/bitt
   S13Bitt av dyr/menneske
   S14Forbrenning/skålding
   S15Fremmedlegeme hud
   S16Kontusjon/slag hud
   S17Skrubbsår/blemmer
   S18Sårskade hud dyp
   S18Åpent sår/kutt
   S19Skade hud/underhud IKA
   S20Liktorn/fortykket underhud
   S21Hudstruktur symptomer/plager
   S22Negl symptomer/plager
   S23Håravfall/skallethet
   S24Hår/hodebunn symptomer/plager IKA
   S26Engstelig for kreft hud
   S27Engstelig for hudsykdom IKA
   S28Redusert funksjonsevne pga hudprobl
   S29Hud symptomer/plager IKA
   S30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   S31Medisinsk undersøkelse målrettet
   S32Sensitivitetsprøve
   S33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   S34Blodprøve IKA
   S35Urinprøve IKA
   S36Avføringsprøve IKA
   S37Histologisk/cytologisk prøve
   S38Histologisk/cytologisk prøve
   S39Fysisk funksjonsprøve
   S40Endoskopi
   S41Billeddiagnostikk
   S42Biosignalundersøkelse IKA
   S43Diagnostisk prosedyre IKA
   S44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   S45Helseopplysning/rådgivning
   S46Kontakt med primærhelsetjenesten
   S47Kontakt med spesialist
   S48Vurdering av kontaktårsak/behov
   S49Forebyggende prosedyre IKA
   S50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   S51Incisjon/tapping/aspirasjon
   S52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   S53Kateterisering/intub/dilatasjon
   S54Fiksering/suturering/gips/protese
   S55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   S56Bandasje/kompresjon/tamponade
   S57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   S58Terapeutisk rådgivning/samtale
   S59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   S60Resultat av prøve/prosedyre
   S61Resultat undersøkelse/epikrise
   S62Administrativ prosedyre
   S63Observasjon/oppfølging IKA
   S64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   S65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   S66Henvisning annet helsepersonell IKA
   S67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   S68Henvisning IKA
   S69Kontaktårsak IKA
   S70Herpes zoster
   S71Herpes simplex IKA
   S72Infestasjon midd
   S73Infestasjon parasitt IKA
   S74Infestasjon parasitt IKA
   S75Candidainfeksjon hud
   S76Hudinfeksjon IKA
   S77Ondartet svulst hud
   S78Lipom
   S79Godartet/uspesifisert svulst hud IKA
   S80Solutløst keratose/solforbrenning
   S81Hemangiom/lymfangiom
   S82Nevus pigmentert
   S82Pigmentnevus
   S83Medfødt feil hud/underhud
   S84Brennkopper
   S85Pilonidalcyste/-fistel
   S86Seboréisk dermatitt
   S87Atopisk dermatitt/eksem
   S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA
   S89Bleiedermatitt
   S90Pityriasis rosea
   S91Psoriasis
   S92Svettekjertelsykdom
   S93Talgcyste
   S94Inngrodd negl
   S95Molluscum contagiosum
   S96Akne
   S97Kronisk hudsår
   S98Urticaria
   S99Hud/underhud sykdom IKA
TEndokrine, metabolske og ernæringsmessige ernæringsmessige problemer metabolske og ernæringsmessige problemer
   T01Polydipsi
   T02Økt matlyst
   T03Nedsatt matlyst
   T04Ernæringsproblem barn
   T05Ernæringsproblem voksen
   T06Vektøkning
   T07Vektøkning
   T08Vekttap
   T10Forsinket vekst
   T11Uttørring
   T26Engstelig for kreft endokrine system
   T27Engstelig endokr/metabol/ernær sykd
   T28Red funk evne endo/metab/ernær probl
   T29Endok/metab/ernær sympt/plager IKA
   T30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   T31Medisinsk undersøkelse målrettet
   T32Sensitivitetsprøve
   T33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   T34Blodprøve IKA
   T35Urinprøve IKA
   T36Avføringsprøve IKA
   T37Histologisk/cytologisk prøve
   T38Laboratorieprøve IKA
   T39Fysisk funksjonsprøve
   T40Endoskopi
   T41Billeddiagnostikk
   T42Biosignalundersøkelse IKA
   T43Diagnostisk prosedyre IKA
   T44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   T45Helseopplysning/rådgivning
   T46Kontakt med primærhelsetjenesten
   T47Kontakt med spesialist
   T48Vurdering av kontaktårsak/behov
   T49Forebyggende prosedyre IKA
   T50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   T51Incisjon/tapping/aspirasjon
   T52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   T53Kateterisering/intub/dilatasjon
   T54Fiksering/suturering/gips/protese
   T55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   T56Bandasje/kompresjon/tamponade
   T57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   T58Terapeutisk rådgivning/samtale
   T59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   T60Resultat av prøve/prosedyre
   T61Resultat undersøkelse/epikrise
   T62Administrativ prosedyre
   T63Observasjon/oppfølging IKA
   T64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   T65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   T66Henvisning annet helsepersonell IKA
   T67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   T68Henvisning IKA
   T69Kontaktårsak IKA
   T70Infeksjon endokrine system
   T71Ondartet svulst tyreoidea
   T72Godartet svulst tyreoidea
   T73Svulst endokrine organ IKA
   T78Ductus/cystis tyreoglossus
   T80Medfødt feil endokr/metabol syst IKA
   T81Struma
   T82Fedme
   T83Overvekt
   T85Hypertyreose/tyreotoksikose
   T86Hypotyreose/myksødem
   T87Hypoglykemi
   T90Diabetes insulinavhengig
   T90Diabetes ikke-insulinavhengig
   T91Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse
   T92Urinsyregikt
   T93Lipidstoffskifte forstyrrelse
   T99Endokrin/metabol/ernær sykd IKA
UUrinveier
   U01Smerte vannlating
   U02Hyppig vannlating
   U04Urininkontinens
   U05Vannlatingsproblemer IKA
   U06Hematuri
   U07Urin symptomer/plager IKA
   U08Urinretensjon
   U13Blære symptomer/plager IKA
   U14Nyre symptomer/plager
   U26Engstelig for kreft urinveier
   U27Engstelig for sykdom urinveier IKA
   U28Redusert funksjonsevne urinveisprobl
   U29Urinveier symptomer/plager IKA
   U30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   U31Medisinsk undersøkelse målrettet
   U32Sensitivitetsprøve
   U33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   U34Blodprøve IKA
   U35Urinprøve IKA
   U36Avføringsprøve IKA
   U37Histologisk/cytologisk prøve
   U38Laboratorieprøve IKA
   U39Fysisk funksjonsprøve
   U40Endoskopi
   U41Billeddiagnostikk
   U42Biosignalundersøkelse IKA
   U43Diagnostisk prosedyre IKA
   U44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   U45Helseopplysning/rådgivning
   U46Kontakt med primærhelsetjenesten
   U47Kontakt med spesialist
   U48Vurdering av kontaktårsak/behov
   U49Forebyggende prosedyre IKA
   U50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   U51Incisjon/tapping/aspirasjon
   U52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   U53Kateterisering/intub/dilatasjon
   U54Fiksering/suturering/gips/protese
   U55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   U56Bandasje/kompresjon/tamponade
   U57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   U58Terapeutisk rådgivning/samtale
   U59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   U60Resultat av prøve/prosedyre
   U61Resultat undersøkelse/epikrise
   U62Administrativ prosedyre
   U63Observasjon/oppfølging IKA
   U64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   U65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   U66Henvisning annet helsepersonell IKA
   U67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   U68Henvisning IKA
   U69Kontaktårsak IKA
   U70Nyrebekkenbetennelse
   U71Cystitt/urinveisinfeksjon IKA
   U72Uretritt
   U75Ondartet svulst nyre
   U76Ondartet svulst urinblære
   U77Ondartet svulst urinveier IKA
   U78Godartet svulst urinveier
   U79Uspesifisert svulst urinveier
   U80Fremmedlegeme urinblære
   U80Skade urinveier
   U85Medfødt feil urinveier
   U88Glomerulonefritt/nefropati
   U90Ortostatisk proteinuri
   U95Sten i urinveier
   U98Unormal urinprøve IKA
   U99Blæreinnskrumpning
   U99Urinveissykdom IKA
WSvangerskap, fødsel og familieplanlegg
   W01Spørsmål om svangerskap
   W02Engstelig for svangerskap
   W03Blødning svangerskap
   W05Kvalme/brekninger svangerskap
   W10Prevensjon postkoital antikonsepsjon
   W11Prevensjon p-pille
   W12Prevensjon spiral
   W13Sterilisering (K)
   W14Prevensjon IKA (K)
   W15Infertilitet (K)
   W17Blødning etter fødsel
   W18Postpartum symptomer/plager IKA
   W19Bryst/amming symptomer/plager
   W21Bekymret/opptatt av utseende sv skap
   W27Engstelig for komplik sv skap/fødsel
   W28Red funksjonsevne svangerskapsprobl
   W29Svangerskap/fødsel plager IKA INA
   W29Sv skap/fødsel sympt/plager IKA
   W30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   W31Medisinsk undersøkelse målrettet
   W32Sensitivitetsprøve
   W33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   W34Blodprøve IKA
   W35Urinprøve IKA
   W36Avføringsprøve IKA
   W37Histologisk/cytologisk prøve
   W38Laboratorieprøve IKA
   W39Fysisk funksjonsprøve
   W40Endoskopi
   W41Billeddiagnostikk
   W42Biosignalundersøkelse IKA
   W43Diagnostisk prosedyre IKA
   W44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   W45Helseopplysning/rådgivning
   W46Kontakt med primærhelsetjenesten
   W47Kontakt med spesialist
   W48Vurdering av kontaktårsak/behov
   W49Forebyggende prosedyre IKA
   W50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   W51Incisjon/tapping/aspirasjon
   W52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   W53Kateterisering/intub/dilatasjon
   W54Fiksering/suturering/gips/protese
   W55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   W56Bandasje/kompresjon/tamponade
   W57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   W58Terapeutisk rådgivning/samtale
   W59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   W60Resultat av prøve/prosedyre
   W61Resultat undersøkelse/epikrise
   W62Administrativ prosedyre
   W63Observasjon/oppfølging IKA
   W64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   W65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   W66Henvisning annet helsepersonell IKA
   W67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   W68Henvisning IKA
   W69Kontaktårsak IKA
   W70Infeksjon/sepsis barseltid
   W71Infeksjon som kompliser sv skap IKA
   W72Ondartet svulst svangerskap
   W73Godartet/uspes svulst sv skap
   W75Skade som kompliserer svangerskap
   W76Medfødt feil som kompliserer sv skap
   W78Svangerskap bekreftet
   W781Svangerskapskontroll
   W79Uønsket svangerskap
   W80Ekstrauterint svangerskap
   W81Svangerskapsforgiftning
   W82Abort spontan
   W83Abort fremkalt
   W84Svangerskap høyrisiko
   W85Svangerskapsdiabetes
   W90Ukomplisert fødsel levendefødt barn
   W91Ukomplisert fødsel dødfødt barn
   W92Komplisert fødsel levendefødt barn
   W93Komplisert fødsel dødfødt barn
   W94Mastitt i barseltid
   W95Brystsykdom i sv skap/barseltid IKA
   W95Sykdom bryst puerperiet/diegiv IKA
   W96Komplikasjoner i barseltid IKA
   W99Svangersk/føds/barsel sykd IKA
XKvinnelige kjønnsorganer/bryster
   X01Smerte kjønnsorgan (K)
   X02Menstruasjonssmerter
   X03Intermenstruelle smerter
   X04Smerte samleie (K)
   X05Menstruasjon sparsom/sjelden
   X06Menstruasjon kraftig
   X07Menstruasjon uregelmessig/hyppig
   X08Intermenstruell blødning
   X09Premenstruelle symptomer/plager
   X10Forskyvning menstruasjon
   X11Klimakterium symptomer/plager
   X12Postmenopausal blødning
   X13Blødning etter samleie
   X14Utflod fra skjeden
   X15Skjede symptomer/plager IKA
   X16Vulva symptomer/plager
   X17Underliv symptomer/plager (K)
   X18Smerte bryst (K)
   X19Kul i bryst IKA (K)
   X20Brystvorte symptomer/plager (K)
   X21Bryst symptomer/plager IKA (K)
   X22Bekymret/oppt av utseende bryst (K)
   X23Engstelig for kjønnssykdom (K)
   X24Engstelig for seksuell dysfunk (K)
   X25Engstelig for kreft kjønnsorgan (K)
   X26Engstelig for brystkreft (K)
   X27Engstelig sykd kj org/bryst IKA (K)
   X28Red funksjonevne probl kjønnsorg (K)
   X29Kjønnsorgan sympt/plager IKA (K)
   X30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   X31Medisinsk undersøkelse målrettet
   X32Sensitivitetsprøve
   X33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   X34Blodprøve IKA
   X35Urinprøve IKA
   X36Avføringsprøve IKA
   X37Histologisk/cytologisk prøve
   X38Laboratorieprøve IKA
   X39Fysisk funksjonsprøve
   X40Endoskopi
   X41Billeddiagnostikk
   X42Biosignalundersøkelse IKA
   X43Diagnostisk prosedyre IKA
   X44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   X45Helseopplysning/rådgivning
   X46Kontakt med primærhelsetjenesten
   X47Kontakt med spesialist
   X48Vurdering av kontaktårsak/behov
   X49Forebyggende prosedyre IKA
   X50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   X51Incisjon/tapping/aspirasjon
   X52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   X53Kateterisering/intub/dilatasjon
   X54Fiksering/suturering/gips/protese
   X55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   X56Bandasje/kompresjon/tamponade
   X57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   X58Terapeutisk rådgivning/samtale
   X59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   X60Resultat av prøve/prosedyre
   X61Resultat undersøkelse/epikrise
   X62Administrativ prosedyre
   X63Observasjon/oppfølging IKA
   X64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   X65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   X66Henvisning annet helsepersonell IKA
   X67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   X68Henvisning IKA
   X69Kontaktårsak IKA
   X70Syfilis (K)
   X71Gonokokkinfeksjon (K)
   X72Candidainfeksjon urogenitalt (K)
   X73Trikomonasinfeksjon urogenitalt (K)
   X74Underlivsinfeksjon IKA (K)
   X75Ondartet svulst livmorhals
   X76Ondartet svulst bryst (K)
   X77Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)
   X78Godartet svulst livmor
   X79Godartet svulst bryst (K)
   X80Godartet svulst kjønnsorg IKA (K)
   X81Uspes svulst kjønnsorg IKA (K)
   X82Skade kjønnsorgan (K)
   X83Medfødt feil kjønnsorgan (K)
   X84Vaginitt/vulvitt IKA
   X85Sykdom i livmorhals IKA
   X86Cytologi livmorhals unormal
   X87Fremfall kjønnsorgan (K)
   X88Bryst cyste solitær
   X88Godartet mammadysplasi
   X89Premenstruelt tensjonssyndrom
   X90Genital herpesvirusinfeksjon (K)
   X91Condylomata acuminata (K)
   X92Klamydiainfeksjon urogenitalt (K)
   X99Kjønnsorgan sykdom IKA (K)
YMannlige kjønnsorganer
   Y01Smerte penis
   Y02Smerte testikkel/skrotum
   Y03Utflod urinrør/penis
   Y04Penis symptomer/plager IKA
   Y05Skrotum/testikkel sympt/plager IKA
   Y06Prostata symptomer/plager
   Y07Impotens organisk betinget
   Y08Seksuelt problem IKA (M)
   Y10Infertilitet (M)
   Y13Sterilisering (M)
   Y14Prevensjon IKA (M)
   Y16Bryst symptomer/plager (M)
   Y24Engstelig for seksuell dysfunk (M)
   Y25Engstelig for kjønnsykdom (M)
   Y26Engstelig for kreft kjønnsorgan (M)
   Y27Engstelig for sykd kjønnsorg IKA (M)
   Y28Red funksjonsevne prob kjønnsorg (M)
   Y29Kjønnsorgan sympt/plager IKA (M)
   Y30Medisinsk undersøkelse fullstendig
   Y31Medisinsk undersøkelse målrettet
   Y32Sensitivitetsprøve
   Y33Mikrobiologisk/immunologisk prøve
   Y34Blodprøve IKA
   Y35Urinprøve IKA
   Y36Avføringsprøve IKA
   Y37Histologisk/cytologisk prøve
   Y38Laboratorieprøve IKA
   Y39Fysisk funksjonsprøve
   Y40Endoskopi
   Y41Billeddiagnostikk
   Y42Biosignalundersøkelse IKA
   Y43Diagnostisk prosedyre IKA
   Y44Forebyggende vaksinering/medikasjon
   Y45Helseopplysning/rådgivning
   Y46Kontakt med primærhelsetjenesten
   Y47Kontakt med spesialist
   Y48Vurdering av kontaktårsak/behov
   Y49Forebyggende prosedyre IKA
   Y50Legemiddelforskrivning/-administrasj
   Y51Incisjon/tapping/aspirasjon
   Y52Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
   Y53Kateterisering/intub/dilatasjon
   Y54Fiksering/suturering/gips/protese
   Y55Lokal injeksjon/infiltrasjon
   Y56Bandasje/kompresjon/tamponade
   Y57Fysikalsk behandling/rehabilitering
   Y58Terapeutisk rådgivning/samtale
   Y59Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA
   Y60Resultat av prøve/prosedyre
   Y61Resultat undersøkelse/epikrise
   Y62Administrativ prosedyre
   Y63Observasjon/oppfølging IKA
   Y64Kontakt forårsaket av helsepersonell
   Y65Kontakt forårsaket annen enn pasient
   Y66Henvisning annet helsepersonell IKA
   Y67Henvisning lege/spesialist/sykehus
   Y68Henvisning IKA
   Y69Kontaktårsak IKA
   Y70Syfilis (M)
   Y71Gonokokkinfeksjon (M)
   Y72Herpesvirusinfeksjon anogenital (M)
   Y72Genital herpesvirusinfeksjon (M)
   Y73Prostatitt/vesikulitt
   Y74Orkitt/epididymitt
   Y75Balanopostitt
   Y76Condylomata acuminata (M)
   Y77Ondartet svulst prostata
   Y78Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)
   Y79Godartet/uspes svulst kjønnsorg (M)
   Y80Skade kjønnsorgan (M)
   Y81Fimose/overflødig forhud
   Y82Hypospadi
   Y83Ikke-descendert testikkel
   Y84Medfødt feil kjønnsorgan IKA (M)
   Y85Prostatahyperplasi
   Y86Hydrocele
   Y99Kjønnsorgan sykdom IKA (M)
ZSosiale problemer
   Z01Problem økonomi/fattigdom
   Z02Problem drikkevann/mat
   Z03Problem bolig/nabolag
   Z04Problem sosialt/kulturelt
   Z05Problem arbeidsforhold/yrke
   Z06Arbeidsledighet
   Z06Problem arbeidsledighet
   Z07Problem utdannelse
   Z08Problem sosial velferd/trygd
   Z09Foreldrerett problemer i samband med
   Z09Problem jus/politi
   Z10Problem helsetjen/tilgjengelighet
   Z11Problem det å være syk/compliance
   Z12Problem mellom samlivspartnere
   Z13Problem atferd samlivspartner
   Z14Problem sykdom hos partner
   Z15Problem tap/dødsfall av partner
   Z16Problem med/i forhold til barn
   Z18Problem sykdom hos barn
   Z19Problem tap/dødsfall av barn
   Z20Problem forhold til foreldre/familie
   Z21Problem atferd foreldre/familie
   Z22Problem med sykdom hos foreldre/fam
   Z23Problem tap/dødsfall av foreldre/fam
   Z24Problem med forhold til venner
   Z25Problem vold/traumatisk hendelse
   Z27Engstelig for sosialt problem
   Z28Redusert funksjonsevne sosialt probl
   Z29Overbelastning psykisk IKA
   Z29Sosialt problem IKA
PharmaSafe AS, Leirfossvn. 27, N-7038 Trondheim, e-post: post@legemiddelsiden.no